Skulpturer
Under sin tid på Konstakademin i Barcelona skulpterade Adamsson mycket men hade på den tiden inte råd att köpa material till sina skulpturer. Skrotupplagen i staden blev då källan till många av hans skulpturer.

Efter vidareutbildning i bronsgjutning vid Konstakademin i Stockholm 1975 till 1977 har ett flertal skulpturer gjutits, däribland det mästerliga Schackets figurer och en serie ballerinor som väckt stor uppmärksamhet.

"Hästen på Stora Lundby Gård i Sörmland"
Smeden i Kista 260 cm
Berg Kalle vid Sala Silvergruva Fallskärmjägaren vid Karlsborgs Fästning
Prima Ballerina Omtanke
Escapa
New York

För studiebesök, visningar och ytterligare information kontakta:

Agneta Adamsson.
Tel. 0224-26067, Mobil 0705-884818
E-post: adamsson.agneta@gmail.com